Solar Decathlon 2013

Svenske studenter fra Chalmers gjorde skarpt med prosjektet HALO i en studentkonkurranse hvor 20 lag fra ulike skoler inviteres til å lage et bærekraftig hjem.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes